Program pre vkladatelske spolocnosti

Skúsenosti ukazujú, že k výberu dobrého programu pre spoločnosť by sa malo pristupovať veľmi opatrne. Či nástroje, ktoré uvádzame, ukážu úspech a či dobre prispejú k rozvoju spoločnosti, závisí v náročnej dávke od presného určenia cieľa, ktorý sa má dosiahnuť. Náklady na inovatívne IT riešenia pre mnoho spoločností - najmä pre nízkonákladové - môžu byť príliš vysoké na to, aby túto chybu dokázali prijať.

Výrobcovia, ktorí sú si vedomí týchto tém, čoraz viac rozdávajú ďalšie spôsoby distribúcie svojho softvéru. Príkladom je určite demonštračný program optima, ktorý vám umožní skontrolovať funkčnosť tohto nástroja na obdobie 60 dní. Po tomto stupni sa musí zákazník rozhodnúť, či si tento softvér stiahne alebo sa vzdá. V prípade, že sa zákazník rozhodne pokračovať v jeho používaní, existuje šanca preniesť existujúcu databázu z demo skupiny do plnohodnotných skupín. Stojí za zmienku, že dizajn v demonštračnej skupine má všetky funkcie, ktoré sú viditeľné v celej triede. Jediným obmedzením je čas, ktorý môžete použiť z aplikácie. Spoločnosť, ktorá má záujem o tento typ riešenia, môže po vyplnení registračného formulára prevziať demoverziu optima z webovej stránky výrobcu alebo si ju objednať na CD na adresu spoločnosti. Nástrojom v súčasnej skupine je teda vynikajúca podpora od výrobcu, takže ak má užívateľ problémy s jeho používaním, môže si však vziať technické príplatky. Na webovej karte sú tiež užitočné materiály, ktoré pomôžu pri správnej konštrukcii tohto projektu. Ďalšou výhodou optima je skutočnosť, že je to rýchlo pripravená databáza. Tým zanecháme ich dlhé písanie, zatiaľ čo v úzkej inštalácii nainštalujeme demo databázu, ktorá už bude obsahovať príklady osád. Vďaka tomu môžeme otestovať všetky možnosti programu. Ich štruktúra je tiež jemná, nemala by spôsobiť problémy ani pre neskúsených používateľov tohto softvéru.