Prakticka instruktazna pokladnica

Mikroskopy vám umožňujú nahliadnuť do mikrosveta, sú to zariadenia vyvinuté na konci pozorovania veľmi malých objektov, ktorých jemné prvky sú obyčajným okom neviditeľné. Mikroskop sa zmestí do dvoch zostáv zaostrovacích šošoviek, ktoré sú umiestnené na koncoch trubice nazývanej trubica. Zostava šošovky otočená k bodu sa počíta ako šošovka. Po zmene sa druhá skupina šošoviek nazýva okulár a on si kúpi pozorovaciu akciu. Vo vnútri trubice sa vďaka šošovke vytvorí skutočný, zväčšený a obrátený obraz, ktorý pozorovateľ pozoruje vďaka okuláru. Vďaka koexistencii obidvoch šošoviek je vnímaný obraz úspešný, zväčšený a jednoduchý. Metalografické mikroskopy sú typom mikroskopu, ktorý sa používa na experimenty s nepriehľadnými vzorkami. Z metalografických mikroskopov sa odporúčajú svetelné a elektrónové mikroskopy.

Čo vidíme pomocou metalografického mikroskopu?Mikroskopické testy samy osebe pomocou metalografických mikroskopov spočívajú v získaní vzorky z daného produktu a potom mletí a leštení daného poľa, t.j. metalografický preparát, ktorý sa po každom leptaní podrobí mikroskopickému pozorovaniu. Odhalenie štruktúry konkrétneho kovu a jeho zliatin a defektov neviditeľných voľným okom je dôležitým cieľom metalografických štúdií na svetelnom mikroskope. Zaručujú identifikáciu rozmanitosti štrukturálnych komponentov a prezentáciu ich morfológie, množstva, rozmerov a distribúcie. Metalografické mikroskopy umožnia pozorovanie kovových vzoriek a zlomenín. Vďaka precíznej konštrukcii šošoviek vám metalografický mikroskop umožňuje detekovať mikrotrhliny, umožňuje vypočítať pomer fáz a pozorovať inklúzie a ďalšie časti materiálu.