Poziar pre 5 deti

Kľúčovým zdrojom bezpečnosti sú znalosti z oblasti potlačenia požiaru. Oheň je jedným z najnáročnejších prvkov, ktorý sa nedá ovládať, rýchlo sa šíri a mení všetko, čo vidí vo svojej ceste. Každé miesto, kde sú ľudia sprevádzaní, by malo byť celkom dobre vybavené protipožiarnymi nástrojmi, ktoré budú účinnou zbraňou v boji proti nepredvídateľnému prvku.

Spolu s dobrým vybavením, ktoré funguje na kontrolu ohňa a poskytuje priestor pred jeho šírením, by sa mali poznať. Každý, kto sa chce cítiť v bezpečí pred ohňom, by mal absolvovať príslušné školenie. Nie každý typ požiaru, pretože sa zastaví s ohľadom na tento jeden výrobok. Napríklad, spaľovanie oleja alebo tieto elektrické inštalácie nemožno uhasiť vodou, ktorá bude len kŕmenie plameňa a aby oheň tiež používať veľa energie. V boji proti niektorým požiarom je veľmi užitočné uhasiť parou. Parné hasenie je metóda parného kalenia, ktorá má skutočne vysokú účinnosť, ale existujú obmedzenia. Nízka merná hmotnosť pary prakticky znemožňuje jeho spracovanie vo vysokom priestore, pretože v takýchto podmienkach para nedosiahne svoje hasiace vlastnosti. Uchytenie parou sa ukáže ako ekonomicky významné v uzavretých, málo veľkých priestoroch. Vďaka použitiu výpočtovej technológie na zákazu prívodu kyslíka a veľkému podhodnoteniu jeho úrovne koncentrácie bude v ideálnom prípade para slúžiť na uhasenie požiaru kvapalín, plynov alebo dokonca elektrických inštalácií. Hlavným princípom činnosti hasiacej pary je kompatibilita s teplotou vznietenia horiacej látky. Čím širšia je teplota vznietenia horiaceho materiálu, tým viac je v hre s plameňmi aktívnejšia.