Pokladna lowicz

Artrovex

Každý podnikateľ, ktorý má vo svojom súkromnom mene registračnú pokladňu, bojuje každý deň s množstvom problémov, ktoré môžu jedlá tiež generovať. Rovnako ako všetky počítačové vybavenie, registračné pokladnice nie sú nezávislé na funkciách a niekedy sa rozkladajú. Nie všetci majitelia spoločnosti vedia, že kedykoľvek sa záznamy robia pomocou pokladnice, mali by obsahovať nové zariadenie - len v prípade zlyhania prvého zariadenia.

Nedostatok náhradnej pokladne elzab počas ďalšieho predaja tovaru alebo služieb môže viesť k uloženiu sankcií daňovým úradom, pretože tým sa zabráni predajným zoznamom, keď dôjde k poruche hlavného zariadenia. Dokumenty vedené spolu s registračnou pokladnicou by mali obsahovať servisnú brožúru registračnej pokladnice. Tento zoznam obsahuje nielen opravy zariadení, ale aj údaje o fiskalizácii pokladnice alebo o zmenách v jej myšlienkach. Pri servisných prácach je potrebné uviesť aj jedinečné číslo, ktoré daňovému úradu pridelila registračná pokladnica, názov podniku a adresa priestorov, v ktorých sa používa registračná pokladnica. Všetky tieto tipy platia v prípade auditu zo strany daňového úradu. Akákoľvek korekcia povedomia o registračnej pokladnici, dodatočne jej zmena, je súčasťou úloh špecializovanej služby, s ktorou by mal každý podnikateľ, ktorý používa registračné pokladnice, dosiahnuť podpísanú zmluvu. Čo je veľmi dôležité - mali by ste informovať daňový úrad o každej zmene v technikovi pokladne. Predaje v registračných pokladniciach by sa mali pohybovať nepretržite, takže ak je pamäť v registračnej pokladnici plná, musíte si vymeniť svoj názor za iný a nezabudnite si túto pamäť prečítať. Čítanie pamäte pokladnice, ktorá má byť - rovnako ako jej oprava, ale iba autorizovaná osoba. Okrem toho musí byť táto operácia vykonaná za prítomnosti zamestnanca daňového úradu. Z vyčítania z pamäte fiškálnej pokladnice sa vygeneruje príslušná správa, ktorej kópia sa zašle daňovému úradu a druhá podnikateľovi. Vyžaduje sa, aby bol protokol uložený v súlade s ostatnými dokumentmi týkajúcimi sa pokladnice - jeho vada môže mať za následok uloženie pokuty úradom.