Pokladna elzab mini e

Teraz by sme si na začiatku mali jasne uvedomiť, že bezohľadné a zvláštne nedodržanie termínu povinnej kontroly našej pokladnice má absolútne za následok nepríjemnú potrebu tzv. Vrátenia zľavy z kancelárie jej nákupu. Je potrebné poznamenať, že títo daňovníci sú vystavení takýmto typom sankcií, ktorí preto do troch rokov od inaugurácie svojich záznamov nepodali - pri vytvorení a súčasne - registračnú pokladňu na povinné technické preskúmanie. Povedzme tiež, že takúto kontrolu vykonáva príslušná služba.

Predovšetkým by sa malo každé dva roky vykonať povinná kontrola registračnej pokladnice. Mal by si tiež pamätať, čo znamenajú tieto dva roky pri vykonávaní. Pretože s presným výpočtom musíte počítať s časom začiatku, je to deň, keď bola pokladňa skutočne daňová alebo deň tohto technického preskúmania.

Preto daňovníci pri nákupe registračných pokladníc môžu (a mali by vziať do úvahy - v súvislosti s potrebou revízie - dvojročné obdobie od okamihu zdaňovania zariadenia. Túto daňovú službu samozrejme poskytuje špecializovaný servisný technik. Samotný fiškálny proces spočíva v istom druhu začatia práce fiškálneho modulu pokladnice.

Pred nákupom pokladnice alebo vo vašom meste sa oplatí poznať autorizovanú službu, ktorá môže byť spôsobená zadaním príslušného hesla do vyhľadávacieho nástroja, ako je napríklad „služba registračných pokladníc“.

Povinná kontrola pokladnice sa obmedzuje na niekoľko aktivít v teréne. Servisný technik vykonáva predovšetkým audit z hľadiska stavu pečate pokladnice. Hľadajú spoluprácu so záznamami vloženými do servisnej knižky. Profesionál tiež kontroluje všeobecný stav pokladne. Hodnotí základnú dosku, fiškálnu pamäť a fiškálny modul. Zároveň testuje správnu funkciu displeja pre človeka. Okrem toho overuje kontrolný program a verziu programu v texte, spolupracuje so záznamami - opäť - pri pracovnej kontrole. Nakoniec servisný technik zapíše oficiálny výsledok kontroly do servisnej knižky s prípadnými požiadavkami a nahliadnutím.Cena za preskúmanie je od sto do dvesto zlotých - za jednu pokladňu.

Ak by sme celú operáciu špecifikovali ako technickú kontrolu, mohlo by dôjsť k niekoľkým klamlivým. Prečo? Dôvodom je skutočnosť, že počas auditu sa požadujú iba tie stránky zariadenia, ktoré platia priamo za všetko nové, napríklad za zaznamenávanie obratu. Aktuálna priorita kontroly je.

Povinná revízia pokladnice je potom niečo, čo je starostlivo regulované a ktorému treba venovať osobitnú pozornosť.