Pevnost sanok vyzdoba fosilnej platformy

V oblasti podmanivého centra, ktoré existuje Sanok, sa nemôžete sťažovať na zlyhanie užitočných endemikov. Tento nadprirodzený metropolitný inštitút pravdepodobne schváli veľké starožitnosti zastaralej architektúry, pričom nájomný dom niekedy láka off-road chalupu. Prečo sa oplatí venovať počas svojej expedície v Sanoku niektoré luxusné dôvody súčasnej štruktúre?Budova v Sanoku je pozoruhodnou starožitnosťou zo stredoveku, ktorá stála v zmysle pevnostného hradu v strunách Kazimierza Nieliche. V prologoch 16. storočia zostala administratívna budova väčšia a oblečená viac ako vtedy v renesančných sadoch. V 17. a 18. storočí sa kaštieľ opäť rozšíril, zatiaľ čo v čase lúpeží prežil tretí objekt demontáž Rakúšanov. Sláva hradu je dnes humanistickou kancelárskou budovou, ktorá zapĺňa loď Panoptika starších. Na ocenenie pozostatkov starého plotu je charakteristické toto rajské opevnenie, ktoré slúžilo ako rezerva na impregnáciu domu a jeho predmetov. Celá robí nevýslovný zážitok, podobne ako múzejné systémy, ktoré sa dokázali akumulovať v hradných plotoch. Kto vo frazeológii výsmechu Sanoku túži sympatizovať s históriou centra, vidí záhadnú zbierku anachronizmov posvätnej intriky a čítanie Zdzisława Beksinského, uvedené by malo nevyhnutne navštíviť súčasnú štruktúru.