Nebezpecne datovania

Sme v sezónach, keď na nás v určitom štádiu čakajú rôzne nebezpečenstvá. Často sa mi stalo, že tlak plynu prekročil prijateľnú hodnotu. To by spôsobilo, že kotol vybuchne, čo našťastie spôsobilo len nákladné opravy. Som si len vedomý, že v tomto postupe môžete ľahko stratiť život, niektorí zamestnanci si však neuvedomujú z poslednej potreby.

Big Bust

Svadba je v nových časoch niečo ako klapky alebo bezpečnostné ventily. Potom je to druh ventilu, ktorý sa automaticky roztiahne, keď tlak plynu alebo pary prekročí prijateľné hodnoty. To zabraňuje explózii takýchto stavebných momentov, ako sú nádrže, potrubia a celý. Prvýkrát bol použitý v novej polovici 17. storočia v mimoriadne zaujímavom zariadení, ktorým bol tlakový hrniec.Ak sa pozrieme na najjednoduchšie modely bezpečnostných ventilov, zistíme, že ide o úplne krehkú dosku, ktorá sa poškodí, keď plyn prekročí prípustný tlak.Bohužiaľ, veľmi často bol ventil sám pečený. Zákazník zariadenia ho často nevedome účtoval. Preto sa začali veľmi rýchlo používať dva základné ventily, najčastejšie umiestnené na opačných koncoch daného zariadenia.Tieto ventily sa bežne montovali do parných strojov. Tým sa zabránilo náhlemu zvýšeniu tlaku, ktorý bol v procese riadenia vozidla. Hrozilo, že exploduje, čo by mohlo byť dokonca smrťou všetkých cestujúcich.Mám možnosť, že mám záujem čitateľov o bezpečnostné ventily. Každý, kto si prečítal tento článok, si už pravdepodobne uvedomuje veľmi dôležitú úlohu, ktorú tieto procesy zohrávajú v novom svete a priemysle.