Dusevne zdravie je stav nedokonalosti

Ľudská duša je mimoriadne príjemná a citlivá na vonkajšie vplyvy, ako sú napr silné emócie, zranenia alebo traumatické zážitky. Bohužiaľ, vystaveniu stresu sa v súčasných podmienkach nedá vyhnúť. Čo robiť, aby ste si užívali dobré duševné zdravie tak dlho, ako je to možné?

Optimálnym riešením je psychoterapia. Tento pojem definuje súbor techník, ktoré pôsobia alebo uľahčujú liečbu rôznych chorôb a problémov, ktoré sú založené na psychologickej povahe človeka. Aký je rozdiel medzi psychoterapiou a prísnym liečením? Používané psychoterapeutické techniky sú založené na medziľudskom zavedení. Pri psychoterapii sa to týka najmä liečby neurotických porúch (známych tiež ako úzkostné poruchy a porúch osobnosti. V prípade, že pacient nie je klasifikovaný ako porucha a chce niekoho pomôcť, odporúča sa použiť psychosociálnu dotáciu.

Pred návštevou psychoterapeuta je potrebné presvedčiť sa, ktoré ciele sa dosiahnu prispením k psychoterapii. Medzi jej prvé úlohy patrí predovšetkým dôraz na zmenu správania a krásy pacienta a na zvýšenie jeho emocionálnych vedomostí, napr. Zvýšenie sebavedomia, pomoc pri riešení povolania alebo iných obáv, zvýšenie úrovne sebaovládania, lepšie nadviazanie medziľudských vzťahov a zlepšenie porozumenia prostredia, rozvíjať zručnosti v oblasti spolupráce, ako aj zlepšovať vlastnú inšpiráciu pre vykonávanie všetkých akcií.

Naša psychoterapia je tradičnou formou pomoci, ktorú je možné prijať v každej kríze. Ak zápasíte s populárnymi zmenami nálady, rôzne základné obavy bránia vášmu základnému fungovaniu, máte pocit úzkosti, ktorý vám neumožňuje zaspať, obávate sa o rodinné alebo profesionálne aktivity, alebo ak z nášho bytu nemáte potešenie, kontaktujte nás. Vďaka našim metódam sa vrátite do úspešného života.