Cerpacia stanica s vybuchom

Vzhľadom na to, že v Európskej únii boli v platnosti rôzne bezpečnostné nariadenia, bolo rozhodnuté o harmonizácii nariadení. Boli zavedené požiadavky ATEX, o ktorých sa v prípade nebezpečných priestorov a príslušenstva hovorí v súvislosti s činnosťou v súčasných zónach. Účelom týchto železníc je výrazne znížiť alebo vylúčiť všetky riziká spojené s použitím materiálov v zónach, v ktorých môže existovať riziko výbuchu, tj. V zónach EX.

Požiadavky EX alebo presnejšie smernica definujú požiadavky, ktoré musí daný výrobok spĺňať a ktoré sú určené na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére. Hlavným cieľom systému je štandardizácia postupov dodržiavania súladu s obrannými nástrojmi a metódami v súčasných zónach ohrozených výbuchom a zabezpečenie ich voľného pohybu v rámci Európskej únie.Táto zásada platí pre všetky elektrické a neelektrické riady a ochranné systémy, ktoré sa budú používať v potenciálne výbušných oblastiach. Požiadavky ATEX sa vzťahujú na bezpečnostné, kontrolné a korekčné zariadenia, ktoré sa ošetrujú mimo potenciálne výbušnej atmosféry. Nechcú byť schopné fungovať nezávisle, ale prispejú k bezpečnému fungovaniu nástrojov a ochranných systémov, ktoré sa tam budú používať.Smernica tiež definuje, ako preukázať súlad výrobku s tvrdeniami ATEX. Výrobky, ktoré spĺňajú tieto požiadavky, t. J. Normy harmonizované so zásadou, musia tiež spĺňať svoje skutočné požiadavky. Používanie základov nie je povinnou nevyhnutnosťou, ale postup dodržiavania už existuje. Ide v zásade o dodržiavanie predpisov spoločnosťou, ktorá pôsobí na základe oznámenia Európskej komisie. Odchýlky sa môžu objaviť iba v prípade úspechu elektrických zariadení kategórie tri a neelektrických zariadení kategórie dva a tri.Ak sa tieto výnimky vyžadujú, súlad s požiadavkami zaručuje, že výrobca tohto zariadenia môže v dnešnom úspechu vydať osvedčenie bez účasti notifikovaného orgánu. Priania sú však dodržané a ten istý výrobca bude v tejto forme opatrný aj pri vstupe do vášho produktu.Ak hľadá dôležité požiadavky, ako je certifikácia elektrických a neelektrických zariadení, je možné v rámci povinného postupu vykonať vlastnú certifikáciu, pracovné požiadavky a chodiť po zemi Európskej únie a naplánovať prvoradý charakter.